LA GUARDIA CIVIL EN ZARAGOZA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2.004